Страхування екологічних ризиків

   Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами й аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні  об'єкти й об'єкти, господарська діяльність на яких може привести до аварій екологічного й санітарно-епідеміологічного характеру

   .Страхувальники — суб'єкти господарювання, яким об'єкти підвищеної небезпеки належать на правах власності, повного господарського ведення або оперативного керування або які користуються або володіють об'єктами підвищеної небезпеки, а саме:

 •  хімічні підприємства;
 •  підприємства з виробництва, переробки й зберігання вибухових і легкозаймистих речовин;
 •  гірничодобувні підприємства;
 •  деревообробні підприємства;
 •  нафтогазовидобувні й нафтохімічні підприємства;
 •  електроенергетичні підприємства (ТЕС, АЕС, ГЕС);
 •  інші.

    Страховим випадком вважається заподіяння прямої шкоди третім особам внаслідок пожежі й/або аварії на об'єкті підвищеної небезпеки під час дії договору обов'язкового страхування, внаслідок чого виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхового відшкодування. Страхова сума й розмір страхового тарифу визначається по кожному конкретному об'єкту підвищеної небезпеки згідно з категорією небезпеки, і рівняється:

 •  1 категорія небезпеки 200000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент обчислення страхової суми 1,5%
 •  2 категорія небезпеки 70000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент обчислення страхової суми 0,6%
 •  3 категорія небезпеки 45000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент обчислення страхової суми 0,4%

    Страховому відшкодуванню підлягає прямий збиток, заподіяний внаслідок пожежі й/або аварії на об'єкті підвищеної небезпеки життя, здоров'ю й майну третіх осіб, яке на момент настання страхового випадку перебувало в них у  володінні або користуванні, включаючи природні ресурси, території й об'єкти природно-заповідного фонду.Страхові виплати проводяться в такому розмірі:

 1.   на відшкодування шкоди, заподіяної життю й здоров'ю третіх осіб внаслідок настання страхового випадку, — 50% страхової суми, у тому числі на одну людину страхова виплата встановлюється:
 • у випадку виплати страхового відшкодування спадкоємцям третьої особи, яка загинула (померла), — 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 •  у випадку встановлення третій особі I, II і III групи інвалідності — відповідно 450, 375 і 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 •  за кожний день непрацездатності третьої особи — один неоподатковуваний мінімум доходів громадян, але не більш ніж 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за весь час втрати працездатності;

     2.    на відшкодування шкоди, заподіяної природним ресурсам, територіям і об'єктам природно-заповідного фонду, — 30% страхової суми;

       3.     на відшкодування шкоди, заподіяного майну третіх осіб, — 20% страхової суми.