Страхування майна

       Приватне акціонерне товариство «Промислово-страхова компанія» здійснює страхування майна, яке належить фізичним особам на правах власності, а також заставного, орендованого майна, майна в лізингу на випадок його втрати або ушкодження внаслідок наступних ризиків:

 вогонь (пожежа, вибух, удар блискавки, падіння на застраховане майно пілотованих літальних об'єктів, їх частин або вантажу, який вони перевозять);

  стихійні явища (буря, вихор, ураган, шторм, гради, зливові дощі, тиснява снігового шару, паводок, землетрус, гірські обвали й схід лавин, інші стихійні явища);

  вплив рідини (вплив рідини водопровідних, каналізаційних і опалювальних систем, внаслідок їхнього розриву або переповнення, у тому числі із сусідніх приміщень, які не належать страхувальникові);

  протиправні дії третіх осіб (крадіжка, пограбування, розбій, навмисне знищення або ушкодження майна, включаючи підпал).

      ПРАТ «Промстрах» приймає на страхування нерухоме майно:

  житлове приміщення (будинок, квартира);

  господарські будинки;

  обрамлення ( житлового приміщення);

  земельні ділянки.

     Страхова сума — визначається як повна або часткова, або заставна, вартість застрахованого майна в межах його дійсної вартості, яка підтверджується відповідними документами (експертна оцінка, балансова вартість, і т.п.)

     Страховий тариф — залежить від об'єкта страхування, вибраних ризиків, строку страхування, інших факторів і перебуває в межах 0,1-6,25% страхової суми. Страхове відшкодування — платиться в межах страхової суми й виходячи з розміру прямих матеріальних збитків, заподіяних внаслідок втрати або ушкодження майна.