Страхування від нещасного випадку

   Нещасним випадком ( відповідно до договору страхування) є раптові непередбачені події, включаючи протиправні дії третіх осіб, які фактично відбулися в період дії договору страхування й спричинили або розлад здоров'я Застрахованої особи, викликане ушкодженням тканин організму з порушенням їх цілісності й функцій, деформацією й порушенням опорно-рухового апарата, заподіяними зовнішнім впливом, або смерть Застрахованої особи. Нещасними випадками також є випадкове влучення в дихальні шляхи стороннього предмета, утоплення, тепловий удар, опіки, укуси тварин, комах, змій, обмороження, поразка електричним струмом і блискавкою, випадкове отруєння отруйними речовинами, газами, ліками, недоброякісними продуктами харчування ( за винятком харчової токсикоінфекції).

   Важливо! Захворювання (хронічні, загострення хронічних), і їх наслідки не є нещасним випадком за умовами договору страхування. Тому, на випадок смерті або інвалідності внаслідок захворювання, страхові виплати умовами даного виду страхування НЕ передбачені.

     Застраховані особи - фізичні особи, на користь яких укладений договір страхування. Договір добровільного страхування від нещасного випадку може бути укладений відносно ризиків настання:

  •  тимчасової втрати працездатності або травматичного ушкодження Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку;
  •  втрати працездатності Застрахованої особи (установлення їй І, II або III групи інвалідності) у результаті нещасного випадку;
  •  смерті Застрахованої особи в результаті нещасного випадку.

    Страхова сума - певна договором страхування грошова сума, у межах якої Страховик зобов'язується зробити страхову виплату у випадку настання страхового випадку. Розмір страхової суми визначається за згодою сторін.

     Страховий тариф - це розмір страхового внеску (плати за страхування), певний у відсотках від страхової суми. Страховий тариф залежить від переліку обраних ризиків, професійного ризику, строку страхування, інших умов страхування. Розмір річного страхового тарифу по договорах добровільного страхування від нещасного випадку перебуває в діапазоні від 0,5 до 1,0%.

     Як визначається розмір страхової виплати? Якщо договором страхування передбачена страхова виплата у випадку тимчасової втрати працездатності Застрахованого особи в результаті нещасного випадку, Страховик здійснює страхову виплату в розмірі від 0,2% (конкретний розмір визначається в договорі страхування) страхової суми за кожний день непрацездатності або лікування, але не більш 100% від страхової суми.

     Конкретний розмір страхової виплати і її обмеження визначаються договором страхування.Якщо договором страхування передбачена страхова виплата у випадку смерті Застрахованого особи в результаті нещасного випадку, Страховик виплачує Вигодонабувачу або спадкоємцям Застрахованої особи 100% страхової суми.Більш докладну інформацію про добровільне особисте страхування від нещасних випадків Ви можете одержати від наших фахівців.