Страхування відповідальності

     Страхування відповідальності здійснюється на випадок заподіяння фізичною особою шкоди життю, здоров'ю й майну третіх осіб внаслідок настання специфічних і неспецифічних ризиків, що виникають у процесі господарської діяльності застрахованої особи.

     Страхова сума визначається за згодою сторін, виходячи з обсягу особистої відповідальності застрахованої особи перед третіми особами. У договорі страхування може бути обумовлений ліміт зобов'язань ПРАТ "Промстрах" за кожним окремим страховим випадком, по виду заподіяного третім особам збитку для кожної особистості, яка постраждала.

     Страховий тариф залежить від обраних ризиків, строку страхування, інших факторів і перебуває в межах 0,2 - 3,0% страхової суми.

     Страхове відшкодування виплачується в межах страхової суми, залежно від розміру збитків, заподіяних третім особам, з обліком франшизи й інших умов страхування.