Підтвердження витрат на автоцивілку

     Які документи підтверджують витрати підприємства-автоперевізника на страхування цивільно-правової відповідальності водіїв при експлуатації наземних транспортних засобів?

     Відповідно до пп. 140.1.6 п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу при визначенні об'єкта оподаткування враховуються будь-які витрати на страхування життя, здоров'я або інших ризиків, пов'язаних з діяльністю фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, обов'язковість якого передбачена законодавством.

     Пунктом 138.2 ст. 138 цього Кодексу встановлено, що витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачають правила ведення бухобліку, та інших документів, встановлених розділом ІІ Податкового кодексу.

     Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальника, на користь якої укладено договір страхування (надати допомогу, виконати послугу т.п.), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору (ст. 16 Закону України від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР «Про страхування»).

     Відносини у сфері обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, спрямовані на забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та майну потерпілих при експлуатації наземних транспортних засобів на території України, регулює Закон України від 01.07.2004 р. № 1961-IV «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

     Згідно з положеннями розпорядження Держфінпослуг України від 29.08.2011 р. № 558 «Про затвердження Зразка типового поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів складається з оригіналу та копії і після заповнення страхових документів оригінал поліса видається страхувальнику, а копія залишається у страховика для звіту.

     Отже, документами, що підтверджують витрати підприємства- автоперевізника на страхування цивільно-правової відповідальності працівників, які перебувають з ним у трудових відносинах, пов'язаної з експлуатацією транспортних засобів, які використовуються у господарській діяльністю, є страховий поліс і документи про сплату страхових платежів.

 

     Матеріали взяті зі статті Н. Василюк «Підтвердження витрат на автоцивілку» // Вісник міністерства доходів і зборів України. - № 17-18. - 2014.