Публічна інформація

На виконання вимог статті 121-. Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»  ПРАТ "Промислово-страхова компанія" доводить до відома користувачів фінансових послуг наступну інформацію:

 1.    Повне найменування,ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи

        повне найменування - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ",

             код ЄДРПОУ  - 24131636,

            місцезнаходження фінансової установи - Код території за КОАТУУ  6310100000, 

            адреса :61125, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ,

           ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН,

            ВУЛИЦЯ ВЕРНАДСЬКОГО,  БУДИНОК 1


2.      Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою 

          - Інші види страхування, крім страхування життя; 

          - Перестрахування.


3.      Структура власності

           - Відомості про остаточних ключових учасників станом на 18.07.2022

           - Відомості про власників істотної участі станом на 18.07.2022

           - Схематичне забраження структури власності станом на 18.07.2022


4.   Кодекс корпоративного управління


5.  Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи              

        Наглядова рада       

       Виконавчий орган

 


6.   Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи

 


7.   Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі розміщені на сайті Товариства у розділі «Про Компанію»/ «Ліцензії компанії».

      - Відомості про державну реєстрацію 

      - Інформація щодо включення фінансової установи до державного реєстру фінансових установ

      


8.   Річна фінансова та консолідована звітність 

      Розміщені на сайті Товариства у розділі  "Про Компанію"/ "Звітні дані"


9.   Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи

      Провадження у справі про банкрутство Товариства не порушувалось, процедура санації не застосовувалась.


10.   Рішення про ліквідацію фінансової установи

      Рішення про ліквідацію фінансової установи не приймалося. 


11.   Інша інформація про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до Закону 


12. Інформація щодо органу, який здійснює державне регулювання діяльності фінансової установи


13. Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг


14. Особи, що мають право виконувати посередницькі послуги від імені ПРАТ "Промстрах" (страхові агенти):

      - Фізична особа - підприємець Дорожко Ірина Миколаївна;

      - Фізична особа - підприємець Третьяков Олександр Миколайович;

      - Фізична особа - підприємець Дорожко Дмитро Олександрович;

      - Фізична особа - підприємець Бойко Євген Вікторович.