Обов'язкове особисте страхування на транспорті

   Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті здійснюється на умовах, затверджених  на випадок настання смерті, тимчасової або постійної непрацездатності водія й/або пасажирів транспортного засобу під час дорожньо-транспортної пригоди.

       Застрахованими вважаються :

Особисте страхування

   ПРАТ «Промстрах» пропонує такі види особистого страхування для юридичних осіб:

  • Добровільне страхування від нещасних випадків для юридичних осіб
  • Добровільне страхування медичних і інших витрат осіб, які виїжджають за кордон для юридичних осіб
  • Обов'язкове особисте страхування для юридичних осіб

             

Страхування вантажів

Страхування вантажів

  - на кого поширюється страховий захист: юридичні (та фізичні) особи - суб`єкти підприємницької діяльності, які є перевізниками або власниками вантажу.

Страхування екологічних ризиків

   Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами й аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні  об'єкти й об'єкти, господарська діяльність на яких може привести до аварій екологічного й санітарно-епідеміологічного характеру

Страхування відповідальності

   Учасниками страхування відповідальності є страхувальники, страховики й застраховані особи, тобто потерпілі особи, яким діями або бездіяльністю страховика нанесена шкода, збиток. На відміну від страхування майна, де застрахована особа  відома на момент укладання договору страхування, при страхуванні відповідальності вона стає відомою лише після настання страхового випадку.

Страхування будівельно-монтажних ризиків

   ПРАТ «Промстрах» здійснює страхування майнових інтересів, пов'язаних з володінням, користуванням і розпорядженням майном при виконанні будівельно-монтажних і інших робіт при зведенні об'єктів будівництва й/або монтажу.

    Страхування будівельно-монтажних і інших робіт при зведенні будівельних об'єктів проводиться від наступних ризиків:

Страхування автотранспортних засобів для юридичних осіб (КАСКО)

   ПРАТ "Промстрах" здійснює страхування автотранспортних засобів юридичних осіб на випадок їх втрати або ушкодження в результаті:

Страхування майна для юридичних осіб

   ПРАТ "Промстрах" здійснює страхування майна, що належить юридичним особам на правах власності, а також заставного, орендованого майна, лізингового майна на випадок його втрати або ушкодження внаслідок наступних ризиків: